Prywatność

Niniejsza Polityka prywatności (określana w tym dokumencie jako „niniejsza Polityka”) opisuje sposób, w jaki firma METALLOMICS2019 obsługuje przekazywane jej przez klienta informacje i dane osobowe umożliwiające efektywne zarządzanie relacją z klientem.

Niniejsza Polityka jest stosowana do naszych witryn internetowych, aplikacji, produktów i/lub usług powiązanych z niniejszą Polityką lub bez osobnej polityki prywatności (określane w niniejszym dokumencie jako „nasze usługi”). Celem niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie klienta o gromadzonych przez nas danych, powodzie ich gromadzenia, sposobie ich przetwarzania, podmiotach, którym udostępniamy owe dane osobowe, prawach klienta związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem takich danych oraz omówienie wszelkich istotnych zagadnień związanych z prywatnością i bezpieczeństwem.

Wszelkie udostępniane przez klienta lub gromadzone już przez nas dane osobowe będą przetwarzane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Wszelkie informacje zostaną udostępnione przez dowolną z witryn internetowych firmy METALLOMICS2019 („Witryna internetowa”) lub dowolnymi innymi metodami, które firma METALLOMICS2019 może z czasem udostępnić.

Zapoznając się z niniejszą Polityką, klient potwierdza, że jego dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób opisany w niniejszej Polityce. Jeśli klient nie akceptuje postanowień niniejszej Polityki prywatności, nie może korzystać z Witryny internetowej ani w żaden inny sposób udostępniać nam swoich danych osobowych.

W niniejszej Polityce terminy „METALLOMICS2019”, „Nas”, „My” lub „Nasze” odnoszą się do administratora danych, czyli METALLOMICS2019, firmy zarejestrowanej z siedzibą pod adresem Skrajna 45A, 66-563 Białystok, która jest właścicielem witryny internetowej metallomics2019.pl.

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych przez firmę METALLOMICS2019 opisane w niniejszej Polityce prywatności będzie przebiegało zgodnie z następującymi przepisami:

  • Maltańska ustawa o ochronie danych osobowych (określana w niniejszym dokumencie jako „DPA” – rozdział 586 zbioru ustaw Malty) oraz wszelkie inne przepisy prawa uchwalone w ramach DPA z późniejszymi zmianami
  • Rozporządzenie (UE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i do swobodnego przepływu tych danych, uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; określane w niniejszym dokumencie jako „Rozporządzenie” lub „GDPR”).

DPA i GDPR będą określane łącznie w niniejszym dokumencie jako „Przepisy ochrony danych”.

Firma METALLOMICS2019 określa środki i cele przetwarzania danych osobowych i niniejszym występuje jako „Administrator danych” zgodnie z odpowiednimi Przepisami ochrony danych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Przechowywane przez nas dane osobowe są chronione przy użyciu najlepszych procesów i systemów bezpieczeństwa będących standardem w branży. Nasze zaangażowanie w kwestie ochrony danych osobowych nie ogranicza się tylko do jakości i wysokich standardów – obejmuje również najlepsze i najbardziej efektywne stosowanie przepisów prawa. Jesteśmy zobowiązani do przetwarzania tylko danych osobowych, których przetwarzanie jest konieczne i uzasadnione, zgodnie z zasadami ustanowionymi przez rozporządzenie GDPR.

DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM PRZEKAZUJESZ

Możesz przekazać nam swoje dane osobowe poprzez:

  • Zapisanie się do naszego newslettera
  • Wypełnianie formularzy kontaktowych

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zestaw danych, o które Cię prosimy, obowiązkowo lub opcjonalnie dla każdego procesu, w który możesz być zaangażowany.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Firma METALLOMICS2019 podejmie się w najlepszy możliwy sposób umożliwić klientowi skorzystanie z praw dotyczących jego danych osobowych. W niektórych przypadkach do skorzystania z prawa przez klienta może być wymagane potwierdzenie jego tożsamości.

  • Dostęp do danych osobowych użytkownika
  • Elektroniczna kopia danych osobowych użytkownika (przenośność)
  • Sprostowanie danych osobowych użytkownika, jeśli są niekompletne lub niedokładne
  • Usunięcie lub ograniczenie danych osobowych klienta w określonych okolicznościach przez obowiązujące prawo.

INFORMACJE O FIRMIE

W przypadku pytań lub komentarzy na temat naszych zasad dotyczących prywatności lub chęci skorzystania ze swoich praw skontaktuj się z naszym inspektorem danych osobowych pod adresem: [email protected] lub pisząc na podany powyżej adres korespondencyjny.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

METALLOMICS2019 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności w dowolnym momencie. Zaleca się częste sprawdzanie tej strony, powołując się na datę ostatniej aktualizacji. Jeżeli zmiany wpłyną na czynności wykonywane na podstawie zgody Użytkownika, METALLOMICS2019 zbierze nową zgodę od Użytkownika, o ile będzie to wymagane.